Sau khi Xuất xưởng, Máy đầu tiên Hoàn tất.

- Sep 09, 2020-

Với quy mô nhà xưởng ngày càng lớn, để huy động tốt hơn nguồn lực của nhà máy, nhà máy sẽ tiến hành phân loại trong 5 ngày.Mô hình này là máy đầu tiên

. Tất cả mọi thứ được thực hiện cho đơn đặt hàng của bạn ~


image