KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Nguyên liệu kiểm tra đến, kiểm tra chất lượng 100%, lấy mẫu thành phẩm, lấy mẫu lớn và thử nghiệm chuyên sâu. Kiểm tra dụng cụ chuyên nghiệp, bao gồm máy phát điện, điện, máy làm sạch, thiết bị bơm; đoàn kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp, 5 người, lấy mẫu trực tuyến 100%; dây chuyền sản xuất theo dõi 24 giờ, mã chỉ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; công nhân 90% trong hơn 3 năm công nhân lành nghề trong ngành máy móc, chất lượng lắp ráp hiệu quả cao; Công nhân thường xuyên đào tạo, trưởng nhà máy 15 năm kinh nghiệm Công nghiệp.

BISON đã thông qua ISO Chuẩn 9001 (Chứng nhận hệ thống chất lượng), để đảm bảo quản lý khoa học của công ty. Các sản phẩm của chúng tôi đã liên tiếp đạt được CE, Euro V, Tiếng ồn, RoHS, SASO và nhiều chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế khác.

201807201437328847707[1].jpg

Kiểm tra phụ tùng

Kiểm tra 100% Đảm bảo chất lượng của từng bộ phận


201807201437399553680[1].jpg

Kiểm tra độ bền máy

Kiểm tra độ bền 3 ngày, 16 giờ / ngày Kiểm tra hàng hóa 3% cho mỗi đơn hàng


201807201437439356640[1].jpg

Kiểm tra máy phát điện

Kiểm tra 100% Đảm bảo đáp ứng chất lượng cao


201807201437487402936[1].jpg

Thử nghiệm thả

Kiểm tra 5 bộ theo từng thứ tự 0,2m / 0,5m / 1m chiều cao